För Företag 2017-06-12T10:47:12+00:00

Företag – tjänster för utveckling och samarbete

En egen bolagspsykolog –  för företag som förstår sina kunder och medarbetare kommer längre

Idag har många företag tillgång till bolagsjurist eller bolagsekonom. Vi erbjuder er att prova vad en bolagspsykolog kan göra för er. Psykologi med mera arbetar med agil och kundnära affärsutveckling i samarbete med våra uppdragsgivare. Vår specialitet är att bidra med psykologiska perspektiv på hur er affär kan utvecklas både kommersiellt och kvalitativt i samklang med kundsegment, marknad och medarbetare. Vi anpassar alla uppdrag utifrån era behov just nu  – från ett par timmars konsult till en längre period av löpande uppdrag.

Vi erbjuder tjänster inom till exempel produktutveckling inom hälso – och tjänstesektorn samt projektledning,  vid t.ex. implementeringsarbeten eller förändringsprocesser.  Vi erbjuder även föreläsningar skräddarsydda för er målgrupp eller internt för er personal, samt arbetar med chefshandledning och ledarutveckling.

Vår kunskapsbas

Alla som arbetar med oss är psykologer med erfarenhet och bakgrund både från offentlig och privat sektor inom bland annat hälso- och sjukvård, försäkringstjänster, utbildningar, kvalitetssäkring, affärsutveckling, utvärdering och nätverksutveckling.  Vi som arbetar med chefs- och ledarskapsutveckling har egen erfarenhet av ledarskap inom kommersiell och/eller offentlig sektor.