Loading...
Parterapi 2017-09-11T19:20:10+00:00

Parterapi som fungerar

Parkliniken arbetar med parterapi som verkligen fungerar.

Många som gått i traditionell parterapi eller familjerådgivning berättar att de upplevt att konflikterna nästan växer av att prata om det, och ibland upplever någon i paret att de blev ”syndabocken” i parterapin. Vi arbetar inte så.

För att kommunikation skall bli meningsfull måste kontakt först skapas – annars kommer vi inte att kunna ta in något. Vi har helt enkelt ingen ”mottagarplats” då. Speciellt stängda blir vi om vi känner oss hotade – kanske av att bli övergivna eller invaderade av någon annans behov. På Parkliniken arbetar vi med tekniker och verktyg för att återskapa kontakt. Verklig kommunikation skapas om man accepterar skillnader och olikheter och ser dem som något spännande, inte som ett hot. En del av arbetet under i parterapin kommer att handla om att lära er tekniker och förhållningssätt för att skapa meningsbärande kontakt med varandra. Ett sätt att få det snabbare är att gå någon av våra workshops i relationer, det sparar tid i er parterapi och blir även mer kostnadseffektivt för er. Varmt välkomna att kontakta oss för bokning eller frågor.

Intensiv Parterapi – så går det till

Vi börjar med att träffa paret för första samtal och introduktion kring vi arbetar. Vi bokar alltid ett utrymme av tre timmar, men ibland kan vi vara klara efter två timmar och då slutar vi då.  Det är dock viktigt att utrymmet finns att arbeta klart. Arbetspassen är längre än i traditionell parterapi, och när vi väl börjar lägga upp en kontakt efter introduktionen rekommenderar vi att man bokar minst tretimmarspass – eller om man vill heldagar för att hinna så långt som möjligt. Ibland kan det räcka med att ses introduktionen + en dag, och ibland bokar man uppföljande och ses flera gånger, ofta med en eller flera månader emellan. Vi arbetar alltså inte med det traditionella upplägget av 1 timme varje eller varannan vecka i längre kontakter. Vår erfarenhet är att sådana upplägg gör att man hinner fokusera på allt det som inte fungerar  – men inte på att börja hitta en lösning. Målet är inte att ni skall fortsätta i en lång terapi utan att ni skall få med er upplevelser, kunskap och verktyg för att leva ett bra liv fortsatt – oavsett om ni stannar i relationen eller inte.

Vid mötena efter introduktionen får ni med  terapeutens hjälp en i taget ”bygga en bro” till den andre och med nyfikenhet och värme för sig själv och varandra upptäcka den andres ”arkitektur” och inlärningsspår. De saker paret kan ha haft svårt att prata om belyser vi på ett nytt sätt, genom att hela tiden lugna och reglera starka känslor. Svåra ämnen kommer att kunna komma upp, och i denna trygga miljö tillsammans med en kunnig parterapeut kommer vi att kunna tåla dem och se dem för vad de är. Här finns inga krig att vinna, och inget fel eller rätt sätta att vara på – bara en spännande resa att göra. Oavsett om ni skall fortsätta vara tillsammans eller inte kommer ni få hjälp att komma vidare.

Vår kunskapsbas

Parterapi hos oss bygger på modern forskning om relationer och neurovetenskap från Interpersonell Neurobiologi, Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT), terapiforskning, inlärningsteori, anknytningsteori och mentaliserings- och acceptanstekniker.  Alla som arbetar med parterapi hos oss är psykologer eller psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet. Vi har tystnadsplikt och följer Psykologförbundets yrkesetiska principer.

Alla är lika välkomna

Vi arbetar självklart alla sorts par, hos oss är alla både lika olika – och lika eftersom vi alla är människor. Välkommen både till par som består av man och kvinna och HBTQ-par.