Samarbetspartners 2018-01-08T20:56:16+00:00

Samarbetspartners

Psykologi med mera samarbetar med andra psykologer och konsulter utifrån uppdragets krav och behov. Vi bygger även ad hoc-samarbeten med till exempel våra kunders leverantörer och partners.

Här syns några av våra samarbetspartners.

Psykologi med mera och Parkliniken ägs och drivs av Ingrid Almgren Sjölander.

Jennifer Magnusson

Jennifer Magnusson är legitimerad psykolog och arbetar med workshops i relationer tillsammans med Ingrid Almgren Sjölander och med intensiv parterapi. Jennifer har erfarenhet från till exempel försäkringstjänster, primärvård, vuxenpsykiatri och mödrahälsovård.  Hon har utbildning inom bland annat Kognitiv beteendeterapi, Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT), Psykodynamisk terapi och Interpersonell Neurobiologi.

JENNIFER MAGNUSSON KONTAKT

Nazanin Raissi

Nazanin Raissi är legitimerad psykolog och arbetar med psykologisk behandling, konsultation och föreläsningar.  Nazanin har erfarenhet från till exempel primärvård, vuxenpsykiatri, kriminalvård, försäkringstjänster, utredningsarbete och som privatpraktiserande psykolog. Hon har utbildning inom bland annat Kognitiv beteendeterapi, Interpersonell Psykoterapi, Dialektisk beteendeterapi och Prolonged Exposure.

NAZANIN RAISSIS HEMSIDA

Marina Jerger

Marina Jerger är legitimerad psykolog
och arbetar med psykologisk behandling, rådgivning och rehabilitering.
Hon har lång erfarenhet av att arbeta med smärt- och stresstillstånd, samt från
primärvård, specialistvård, och arbetslivstjänster.
Marina är utbildad i bland annat Psykodynamisk terapi, Mindfulnessbaserad Kognitiv terapi, Medicinsk hypnos, och Motiverande Samtal (MI).

MARINA JERGER KONTAKT

Ann-Sophie Lindqvist Bagge

Ann-Sophie Lindqvist Bagge är legitimerad psykolog, doktor i psykologi & specialist i klinisk psykologi. Ann-Sophie undervisar och forskar på Göteborgs Universitet samt arbetar med psykologisk behandling. Hon har erfarenhet från psykiatri, rättspsykiatri, försäkringstjänster och företagshälsovård samt har utbildning inom bland annat Interpersonell Psykoterapi, Kognitiv beteendeterapi och Psykodynamisk Terapi.

ANN-SOPHIES HEMSIDA

Charlotte Henschel

Charlotte Henschel är är legitimerad psykolog med specialisering inom Arbets- och organisationspsykologi.  Charlotte arbetar med organisationsutveckling, ledningsgrupputveckling, handledning och chefscoachning. Hon är organisationskonsult, har erfarenhet från till exempel företagshälsovård och har utbildning inom bland annat Psykodynamisk Terapi och Kognitiv beteendeterapi.

CHARLOTTE HENSCHELS HEMSIDA

Gabriela Jones

Gabriela Jones är legitimerad psykolog och arbetar med psykologisk behandling, organisation, coaching och handledning. Gabriela har erfarenhet från till exempel företagshälsovård, traumabehandling, primärvård och som utbildningsarrangör. Hon har utbildning inom bland annat Psykodynamisk terapi, Kognitiv beteendeterapi, Mindfulness och Interpersonell Psykoterapi.

GABRIELA JONES HEMSIDA

Petra Brask

Petra Brask arbetar med Time Management och utbildar och föreläser inom ämnet effektivitet.  Hon är expert på smart tidsanvändning i arbete och privatliv och har bland annat skrivit boken Vem bestämmer över din tid?.  Har även programlett tvserien Tidsjakten för SVT. Petra och Ingrid Almgren Sjölander håller i workshops om tid, stress och relationer i Stockholm.

PETRA BRASKS HEMSIDA