Våra utbildningar tillgängliggör psykologisk kunskap och verktyg

Psykologi med mera anordnar utbildningar som syftar till att göra psykologisk kunskap, forskning och behandling så spännande och användbar för deltagaren som möjligt.

Vi anordnar utbildningar i flera format: som endagsworkshops till årslånga utbildningar. Vi anordnar tillsammans med våra samarbetspartners  specialistkurser för psykologer, kompetenshöjande utbildningsdagar för terapeuter, psykologer och andra yrkesverksamma. Vi håller även kurser och workshops för par och individer. Se mer i menyn till vänster om just nu aktuella utbildningar. Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Vårt mål är ökad kompetens hos våra deltagare – inte bara mer kunskap

Kunskap är den teoretiska och praktiska information som behövs för att utföra något, medan kompetens är förmågan att kunna använda detta i sitt liv och i sitt arbete. Vårt mål är alltid att våra deltagare skall få med sig idéer, inspiration och verktyg som man direkt kan ha nytta av.