Hjärnbron i terapi – de fem S:en i trygga relationer och hur du arbetar med dem

2018-06-18T12:09:40+00:00

Vad gör att vissa interventioner landar i klientens liv och skapar meningsfull förändring? Och att andra avfärdas utan att knappt ha hörts? Att aktivt arbeta med hjärnbron, eller de fem S:en i trygga relationer är en del av förklaringen.

Janina Fischer, Ph. D och klinisk psykolog verksam inom Sensorimotor Psychotherapy, beskriver ett möte med klienten Terry. […]

Hjärnbron i terapi – de fem S:en i trygga relationer och hur du arbetar med dem 2018-06-18T12:09:40+00:00

Vill du bli vårkär i samma person igen?

2018-04-27T12:14:01+00:00

En hjärnforskares råd om hur du blir kär igen – om du vill i samma person.

Våren är här på många håll och även om sol och regn varvas brukar många associera våren med kärlek och nyförälskelse. Kanske för att “allt blir åter nytt” i naturen och vi har en motsvarande koppling i våra hjärnor […]

Vill du bli vårkär i samma person igen? 2018-04-27T12:14:01+00:00

Hierarkier eller samarbete – om stress och beskydd i sociala system

2018-04-04T23:33:51+00:00

Hos många arter verkar bildandet av hierarkier fylla en funktion. Men vilken och vad händer om den ändras? Robert Sapolsky, professor i biologi och neurologi, går nämligen så långt som att påstå att hierarkier är destruktiva för oss primater. Han landar i detta, kanske kontroversiella, påstående genom att under många år följt babianer i sitt […]

Hierarkier eller samarbete – om stress och beskydd i sociala system 2018-04-04T23:33:51+00:00

Ansikten och blickar – vår hjärnas specialintresse

2018-03-19T21:01:05+00:00

Det finns få saker som intresserar vår hjärna så mycket som ansikten. Vid åsynen av ett annat ansikte, som dessutom visar en känsla, kommer hjärnans limbiska system, “däggdjurshjärnan” som det ibland kallas, omedelbart att aktiveras. Det som allra mest verkar intressera oss i ansiktet är blicken, det är också den del av ansiktet som ger […]

Ansikten och blickar – vår hjärnas specialintresse 2018-03-19T21:01:05+00:00

Beröring som formar vårt nervsystem – och våra relationer

2018-02-08T14:41:19+00:00

Hur vi har blivit berörda är med och danar våra nervsystem. Erfarenheter av trygg positiv beröring gör oss mer stresståliga, mindre smärtkänsliga och är med och formar vårt anknytningssystem och vår hjärna.

Daniel Siegels uttryck “den förkroppsligade hjärnan”, syftar på att den inte bara finns i vårt huvud utan även förgrenar sig ut i kroppen och […]

Beröring som formar vårt nervsystem – och våra relationer 2018-02-08T14:41:19+00:00

Tacksamhet stärker hjärnan

2018-01-03T21:45:26+00:00

Förmågan att känna och visa tacksamhet har goda effekter på vår hälsa, upplevd livskvalitet och till och med på vår nattsömn.

I en kanadensisk studie* visades att personer som dagligen under en månad uppmärksammar sådant de upplever tacksamhet för (ex genom dagboksskrivande) vid studiens slut hade högre livstillfredsställelse och bättre självkänsla. Robert Emmons, Ph.D. är en […]

Tacksamhet stärker hjärnan 2018-01-03T21:45:26+00:00

Konsten att gå hela cirkeln – när var du grön senast?

2018-03-19T21:16:27+00:00

Neurovetenskap är idag en stark common factor i behandling, ledarskapsutveckling och pedagogik och det finns  många olika pedagogiska verktyg att använda som som utgår från denna bas. Ett sätt att beskriva vår gemensamma grund som människor är Paul Gilberts (från Compassion-fokuserad Terapi) sätt att enkelt och pedagogiskt visualisera våra olika “system” – som i princip […]

Konsten att gå hela cirkeln – när var du grön senast? 2018-03-19T21:16:27+00:00

33 millisekunder att bli känslosmittad

2017-10-31T23:40:38+00:00

Har du åkt på en höstförkylning än? Eller kanske vanlig känslosmitta?

Vår sociala hjärna är starkt inriktad på visuellt stimuli och är skicklig på att upptäcka känslor i ett ansiktsuttryck. En central roll har amygdala, speciellt i höger hjärnhalva, som larmar när vi ser negativa ansiktsuttryck. 33 millisekunder tar det för denna lilla mandelformade struktur att […]

33 millisekunder att bli känslosmittad 2017-10-31T23:40:38+00:00

Trygga relationer och fysisk aktivitet kan bygga om hjärnan – det är aldrig försent

2017-09-28T21:32:41+00:00

Att träning är bra för välbefinnandet vet nästa alla vi det här laget. Vi blir gladare, starkare och orkar mer.  Samma sak med trygga och varma nära relationer – vi blir gladare, starkare och orkar mer. En gemensam nämnare är att båda trygga anknytningsrelationer och fysisk aktivitet ökar förmåga att producera hjärnans eget “mirakelmedel” som […]

Trygga relationer och fysisk aktivitet kan bygga om hjärnan – det är aldrig försent 2017-09-28T21:32:41+00:00

Den sociala synapsen

2017-09-11T22:13:40+00:00

Den neuronala synapsen  – och den sociala synapsen

Nervcellen är beroende av kontakt, budskap och kommunikation från närliggande nervceller. Utan meddelanden från andra celler förtvinar den, tappar sin funktion, sina förmågor, tillväxten av nya celler i området hämmas och de befintliga kan till slut dö. Kommunicerar närliggande celler gång på gång kommer […]

Den sociala synapsen 2017-09-11T22:13:40+00:00
Ladda fler inlägg