Interpersonell neurobiologi i parterapi GÖTEBORG 24 okt

2,200kr tillkommer moms 25%

Integrera kunskap om anknytning och neurobiologi i parterapi för att skapa kontakt och bryta negativa mönster. Från tidigare utvärderingar av kursdagen:

“Är så taggad på att få använda dagens insikter och kunskap i nästa parsamtal”
“Pararbetet har fått en helt ny dimension – som går att kombinera med mitt nuvarande arbetssätt. Tack!”
“Massa spännande redskap och verktyg som jag kan använda direkt”

Välkommen till en spännande dag för dig som är intresserad av att arbeta med parterapi. Dagen har fokus på användning av Interpersonell Neurobiologi i parterapi, alltså relationell integration av neurovetenskap. Läs mer om innehållet nedan.

Plats: Första Långgatan 21, Göteborg

Tid: onsdag 24 okt, kl 9-16.30.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander

Beskrivning

Välkommen till en spännande dag för dig som är intresserad av att arbeta med att integrera Interpersonell Neurobiologi i parterapi. Visste du att på några millisekunder kommer hjärnan att uppfatta negativ information från ens partner medan det tar 7-15 sekunder att ta in något positivt? Ofta missas det sista helt om man är i konflikt – detta är en av många saker som bidrar till den snabba eskaleringen. Med kunskap om hur vår sociala hjärna fungerar i kärleksrelationer kan du som terapeut få detta att arbeta för paret.

Under dagen går vi igenom bland annat:

  • grunderna i våra relationella hjärna och hur vi är gjorda för kontakt, och för överlevnad och försvar
  • hur våra anknytningserfarenheter lever i relationer
  • lekfulla metaforer för anknytningsmönster som kan användas i parterapi
  • förälskelsens och den långvariga relationens biokemi och hur de skiljer sig
  • att stoppa den negativa ”dansen” som ofta uppstår vid konflikter
  • att lugna och reglera paret för att öppna för kontakt och kommunikation
  • att väcka nyfikenhet och intresse för den andre och att arbeta med acceptans

Plats: Psykologi med mera, Första Långgatan 21, Göteborg

Tid: onsdag 24 okt 2018, kl 9-16.30.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander

Målgrupp: Psykologer,  familjerådgivare, psykoterapeuter och andra som arbetar med eller är intresserade av att arbeta med par i terapi.